Verksamhetsplan för Hällans Bygdegårdsförening 2007

 

 

Loppis                                       24 mars 

Valborgsmässofirande               30 april                   

Familjedag                                 20 maj  

25-årsjubileum                          ej beslutat ännu

Loppis                                       29 september             

Bygdegårdens dag                     28 oktober 

Julgransplundring                      13 januari 2008              

 

Kom gärna med förslag till fler aktiviteter!

 

Underhåll

De tre västra fönstren ska kittas och målas om, samt viss kompletterande målning i övrigt utvändigt. Vattenledningarna till köket har visat sig kunna frysa och bör åtgärdas. Utomhus så bör stockarna kring rabatterna vid entrén också åtgärdas.

 

Vi kommer också att starta planeringen och upprätta en handlingsplan för åtgärder av väggarna i stora salen.

 

Parkeringen och eventuellt också gårdsplanen behöver skrapas och fyllas på med grus.

 

Miljö

2007 års tema inom Bygdegårdsrörelsen är Miljö. Vi kommer bland annat att förbättra möjligheten för hyresgäster att sortera avfallet vid Hällan.

 

Styrelsearbete

Styrelsemöten under året planeras till en gång per månad med uppehåll under sommaren.

 

 

Hällans Bygdegårdsförening blir 25 år 2007!