Verksamhetsplan för Hällans Bygdegårdsförening 2006

 

 

Loppis                                       24-25 mars 

Öppet hus                                  2 april                    

Valborgsmässofirande               30 april                   

Familjedag                                 maj/juni    

Återvändardag                           juni/juli          

Surströmming                           19 augusti                   

Loppis                                       29-30 september             

Bygdegårdens dag                     29 oktober                

Lilla Julafton                             2 december                  

Nyårsfest om intresse finns        31 december  

 

 

Kom gärna med förslag till fler aktiviteter!

 

Underhåll

Målsättningen för underhållsarbetet under 2006 är att färdigställa rödmålning av byggnaden utvändigt samt komplettering av del vitmålning.

De två fönstren på södra väggen som inte blev målade 2005 bör lyftas ur och skrapas, kittas om och målas. En del knutbrädor är i dåligt skick och bör repareras/bytas ut. Vattenledningarna till köket har visat sig kunna frysa och bör åtgärdas. Utomhus så bör stockarna kring rabatterna vid entrén också åtgärdas.

 

Ideellt arbete – vår styrka

I dagsläget är det i stort sett enbart medlemmarna i styrelsen och deras familjer som arbetar med föreningens egna aktiviteter.

För att säkerställa föreningens fortlevnad och stärka föreningens verksamhet, så är styrelsens mål för 2006 därför att engagera fler medlemmar i kommittéarbeten och aktiviteter, inklusive ungdomar.

 

Styrelsearbete

Styrelsemöten under året planeras till en gång per månad med uppehåll under sommaren.