Verksamhetsberättelse 2006

Bygdegårdsföreningen Hällan

Styrelse 2006

Ordförande                                        Magdalena Lindström Eriksson      

Vice ordförande                                  Assar Svärd

Kassör                                               Kicki Boström        

Sekreterare                                        Irene Hällström       

Vice sekreterare                                  Lena Hedenmark                          

Ledamot                                            Anita Matsson         

Ledamot                                            Jan Eriksson           

Styrelsesuppleanter                             Christer Jonsson, Ulrika Stjärna, Arne Dahlberg

Programrådet:                                    Irene Hällström (sammankallande), Lena Hedenmark och Assar Svärd

Studieansvarig:                                   Kicki Boström

Revisorer:                                          Bengt-Olof Kollin, Sven-Erik Sundberg

Revisorsuppleant:                               K-B Asp

Valberedning:                                     Bengt Wadin (sammankallande) och Jan Hedenmark,

Pressreferent:                                     Magdalena Lindström Eriksson

Medlemsantal

Föreningen hade vid årets början 248 medlemmar varav 2 föreningar, och vid årets slut 270 medlemmar varav 2 föreningar.

Även under 2006 har familjemedlemskap utnyttjats. Dvs. att alla medlemmar i en familj betalar ett familjepris på 100 kr oavsett hur många de är i familjen. Enskild medlem betalar 50 kr och föreningar betalar 50 kr.

Uthyrningar

Under 2006 har Hällan haft totalt 248 aktiviteter. Det är privatpersoner, föreningar och företag som använt lokalen för olika ändamål. Även våra egna aktiviteter inkluderas. Fasta hyresgäster har varit Lekstugegillet, Marina Sjöö och Dansklubben Glada Hudik. Vår fasta hyresgäst sedan 26 år, Lekstugegillet, tog efter vårterminen beslutet att byta danslokal.

Vi beslutade att höja hyran till 1000 kr för hela lokalen from 2007. Medlemmar betalar fortfarande 800 kr.

Vaktmästeri

Anita Matsson har under större delen av året haft huvudansvaret för vaktmästeri, med assistans av Gunnar Skalman. Ensi och Erik Eriksson har också funnits med som hjälp till vaktmästaren.

Ensi Eriksson har skött bokningen ideellt för Hällans bygdegård sedan starten av föreningen och fram till oktober 2006. Något som tyvärr föll bort i förra årets verksamhetsberättelse.

I oktober valde Anita Matsson att lämna vaktmästerisysslan. Styrelsen beslutade då att ta över ansvaret för vaktmästeriet samt även för uthyrningsbokningen. I samband med detta så införskaffades en mobiltelefon med bokningsnummer 076-815 16 07. Bokningskalender och telefonen har sedan dess roterat mellan Lena Hedenmark, Kicki Boström och Magdalena Lindström Eriksson. Irene Hällström har fortsatt ansvarat för att räkna in och ut porslin.

För att nå ut med det nya bokningsnumret så annonserade vi, i samband med förändringen, i Föreningsforum, en allmän annons samt tryckte upp ”visitkort”.

Vi har under hösten också tydliggjort rutiner kring bokningsbekräftelser som vi skickar till våra uthyrare tillsammans med inbetalningskort för uthyrningen.

Linette och Elisa Boström har under året skött den veckovisa städningen på Hällan

Alla fasta hyresgäster har under året haft egna nycklar.

Pether Lundström har under året tagit över ansvaret från Kicki Boström för att uppdatera vår hemsida.

Klubbrum

Under de senaste åren har vi glädjande nog haft hög närvaro på våra styrelsemöten. Detta har gjort att vi inte kunnat utnyttja vårt klubbrum till fullo då vi inte fått plats i de möbler som funnits där. Emellanåt krockade också våra planerade möten med uthyrning av lilla salen. Styrelsen beslutade då att anpassa inriktning och möbler på klubbrummet för att kunna ha styrelsemöten på Hällan, oavsett uthyrning samt att få bättre förvaringsmöjligheter.

Tidigare möblemang: Sofforna och soffbordet förvaras nu hos Erik och Ensi Eriksson. Dator och skrivare skänkte vi till Delångersgården och datorbordet skänktes till Irene Hällström.

Nuvarande möblemang består av: hylla skänkt av Lena och Jan Hedenmark, hylla och konferensbord skänkt av Ericsson Network Technologies, samt äldre stolar som Hällan sedan tidigare äger.

Anskaffningar

Vi har investerat i nya dörrmattor utanför entrédörrarna, en snösläde, nya vattenglas och en sandspridare. Christer Jonsson skänkte en vattenutkastare samt ordnade en trädgårdsslang med hållare och Hans Erlandsson bjöd på arbetet att montera den. Vi har också fått en kopieringsapparat. Luftvärmepumpen installerade i december 2005 men kostnaden har gått på 2006.

 

Renovering och städning

 

Styrelsen hade målning- och renoveringsdagar i början på juni. De två resterande fönstren på södra sidan kittades och målades om, samt de två östra fönstren vid entrén. Vi målade också andra omgången vitfärg efter förra årets målning. Och slutförde också all rödmålning på norra och västra sidan. Ett trasigt fönster på vinden glasades om och målades. De som var med vid målning och städning inom- och utomhus var Kicki Boström, Lena Hedenmark, Assar Svärd, Arne Dahlberg, Janne Hedenmark, Janne Eriksson och Magdalena Lindström Eriksson. Irene Hällström vårstädade då också skåp och lådor i köket. Karin Eriksson sponsrade med hemgjorda tunnbrödrullar som vi intog i det fina vädret.

 

Storstädningen inomhus gjordes till stor del av Anita Matsson och stora salsgolvet fick den årliga gemomgången av Gunnar Skalman, Arne Dahlberg och Anita Matsson. Lena Hedenmark och Assar Svärd har under året skött blommorna.

 

Jan Hedenmark såg under sommaren till att knutbrädor byttes ut och målades. Brädorna skänktes av Anders Larsson på Idenorssågen. Ett fönster vid entrén fick glasas om och målas igen efter ett busstreck där någon hade kastat in en sten genom fönstret.

Uppvaktningar

Ensi Eriksson fyllde 75 år och styrelsen uppvaktade med en blomma.

Arbetade timmar

Ideella arbetstimmar totalt i föreningen är 1323 timmar. Vilka som utfört dessa timmar utöver styrelsen framgår under respektive aktivitet.

                                           

Övrigt

Vi har under året fått ett bidrag från Idenors Samfällighetsförening, vilket vi är mycket tacksamma för.

Emelie Lundin, från Vi Unga kom och informerade om vilket stöd de kan ge i samband med ungdomsaktiviteter.

Aktiviteter 2006

Egna aktiviteter i form av möten och evenemang har varit 33 st. Däribland 1 årsmöte, 12 styrelsemöten, 1 programrådsmöte samt 14 kommittémöten.

Programrådet har tillsatt kommittéer till Hällans olika aktiviteter.

Julgransplundring

Den 15 januari genomförde vi en välbesökt julgransplundring. Barn och vuxna i alla åldrar dansade ut julen till Bengt Nilsson och Juan Anderssons spel på dragspel och gitarr medan Kicki och Ulrika ledde de traditionella ringlekarna. Det fanns ett tombolalotteri med fina priser och i lilla salen blev det sedan full rusch där det serverades fika med hembakt bröd. Några danser till blev det sedan innan Idenorstomten kom till barnens förtjusning. Han hade naturligtvis med sig godispåsar till alla barn. Kommittén bestod av Kicki Boström, Ulrika Stjärna, Lena Hedenmark och Magdalena Lindström Eriksson och Jan Eriksson.

Öppet hus

2 april anordnades ett Öppet hus där 10 hantverkare ställde ut och hade försäljning på sina alster i  stora salen. I lilla salen serverades potatis– och purjolöksoppa, ostkaka och kaffe med hembakt bröd. Ulf Sjöström, Barbro Svärd och Erik Eriksson ansvarade i köket. Lisbeth Tallbom och Anita Matsson sålde tombolalotter med fina vinster skänkta av hantverkarna. Kommittén bestod utöver dessa av Irene Hällström och Ensi Eriksson.

Loppis

Den 25 mars och den 30 september anordnades Loppis. Irene Hällström var ansvarig och båda tillfällena var välbesökta med många glada säljare och köpare vilket ledde till god kommers. I Lilla Salen serverades kaffe och smörgåsar. På vårloppisen så hjälpte Anita Matsson till med städningen och på hösten så gjorde Ensi och Erik Eriksson det.

 

Valborgsmässoafton

30 april gjordes en nystart på Valborgsmässofirandet vid Hällan. Gunilla Nygren ordnade sånghäften så vi kunde hälsa våren välkommen med sång. Majbrasan värmde gott när Idenorsborna invaderade parkeringen på Hällan där de kunde köpa kokt korv med bröd, kaffe och bullar samt popcorn. Pål Boström hade anordnat en tävling med bollkast i liten cementblandare, och fina priser fanns till de med tur eller skicklighet. Naturligtvis fanns brandvakter på plats tills elden brunnit ned, och eftersläckning dagen efter. Kommittén bestod av Christer Jonsson, Ulrika Westrin, Kicki Boström, Janne Eriksson och Magdalena Lindström Eriksson

 

Bygdegårdens Dag

Den 29 oktober anordnades traditionsenligt en välbesökt Bygdegårdens Dag. I stora salen var det 10 hantverkare och slöjdare som saluförde sina produkter, bl.a. tomtar, vävnader, linnekläder, hällbröd, stickat, träslöjd, smycken samt kort av egentillverkat papper. I lilla salen serverades det hemlagad köttsoppa med klimp, ostkaka med saftsås, och kaffe med hembakt bröd. Kökspersonalen som bestod av Britt Kollin, Anita Persson, Erik Eriksson och Ulf Sjöström hade fullt upp. Lisbeth Tallbom sålde tombolalotter med fina priser som hantverkare skänkt och ansvarig för biljettförsäljningen var Irene Hällström. Kommittén bestod av Ensi Eriksson, Irene Hällström och Ulf Sjöström.

Vi hade tre planerade aktiviteter som inte blev av under 2006: Familjedag, Återvändardag och Surströmming

 

Styrelsen vill tacka alla som ställt upp ideellt med både tid, gåvor och engagemang vid våra olika aktiviteter, och vill också tacka för visat förtroende.


Idenor 2007-02-08

 

 

Magdalena Lindström Eriksson                     Kicki Boström
Ordförande                                                 kassör

 

 

Assar Svärd                                                Irene Hällström
vice ordförande                                           sekreterare

 

                                           

Anita Matsson                                             Lena Hedenmark
ledamot                                                      vice sekreterare                    

 

 

Janne Eriksson
ledamot