Verksamhetsberättelse 2005

Bygdegårdsföreningen Hällan

 

Styrelse 2005

Ordförande                                        Magdalena Lindström Eriksson      

Vice ordförande                                  Assar Svärd

Kassör                                               Kicki Boström        

Sekreterare                                        Irene Hällström       

Vice sekreterare                                  Anita Matsson                              

Ledamot                                            Lena Hedenmark    

Ledamot                                            Jan Eriksson           

Styrelsesuppleanter                             Lotta Humla, Ulrika Stjärna, Arne Dahlberg

Programrådet:                                    Irene Hällström, sammankallande, Lena Hedenmark, Assar Svärd

Studieansvarig:                                   Kicki Boström

Revisorer:                                          Bengt-Olof Kollin, Sven-Erik Sundberg

Revisorsuppleant:                               K-B Asp

Valberedning:                                     Bengt Wadin, sammankallande

Pressreferent:                                     Magdalena Lindström Eriksson

Medlemsantal

Föreningens medlemsantal var vid årets början 129 varav 2 föreningar och vid årets slut 248 medlemmar varav 2 föreningar. Vi ökade medlemsantalet med 92 % under 2005.

Även under 2005 har familjemedlemskap utnyttjats. Dvs att alla medlemmar i en familj blir medlemmar i bygdegårdsföreningen för ett familjepris på 100 kr. Även möjlighet att betala enskild medlemsavgift kvarstår.

Uthyrningar

Under 2005 har Hällan haft totalt 209 uthyrningar. Däribland privatpersoner, föreningar och företag som hyrt lokalen för olika ändamål, våra fasta hyresgäster som varit Lekstugegillet, Marina Sjöö och Kvinnohemmet samt våra egna aktiviteter.

Vaktmästeri

Styrelsen skötte vaktmästerisysslorna januari och februari och sedan tog Anita Matsson över ansvaret. Även Gunnar Skalman kom in som vaktmästare under våren men fick förhinder under sommaren och har under hösten mer och mer introducerats i vaktmästerisysslan då Anita flaggat för att hon är kvar endast året ut. Ensi och Erik Eriksson hoppade in som vaktmästare en vecka under sommaren.

Alla fasta hyresgäster har under året haft egna nycklar så de har kunnat sköta sig själva. Dock har reglering av värmen kvarstått på vaktmästarens lott.

Arbetsfördelning /ansvarsområden

För att underlätta för vaktmästaren och i ett försök i att fördela arbetsbördan så tog styrelsen beslutet att dela upp ansvarsområden som tidigare legat under vaktmästeriet. Lena Hedenmark blev uteansvarig, Anita Matsson blev ansvarig vaktmästare  samt ansvar för att tala om för oss andra när saker och ting behövde genomföras. Irene Hällström har varit porslinsansvarig och skött in- och uträkning av porslin vid alla externa uthyrningar, Assar Svärd har varit ansvarig för nycklar och kvittenser.

Vattenskada

Den 13 juni upptäcktes en vattenskada under diskbänken i köket. Det var avloppsslangen till diskmaskinen som gått sönder. Det blev en försäkringsfråga och Hälsingebygg reparerade. I slutet på juli var skadan reparerad. Ingen hyresgäst blev drabbad/påverkad av skadan.

 

Anskaffningar

I april gick kyl och frys i köket sönder och vi införskaffade en ny. Senare under sommaren så gick micron sönder. Magdalena och Janne Eriksson har skänkt en äldre modell till Hällan så vi slipper köpa en ny.

Vi har bytt låskolvar och nycklar till alla ytterdörrar, så att om någon nyckel skulle komma bort så har vi möjlighet att koda om låsen utan att behöva byta alla låskolvar. En vattenkanna till blomvattning utomhus är också inköpt samt en snöskjuta i plast.

 

I samband med starten av barnträffarna så skänkte Kim Östlund ett vägghängt skötbord som sitter inne på handikapptoaletten. Vi inköpte då också en extra barnstol och plastmuggar för saft.

 

I syfte att få ner uppvärmningskostnaderna så investerade vi i december i en luft/luftvärmepump. Kostnaden för den går på verksamhetsåret 2006.

 

Renoveringar

 

Under vårvintern upptäcktes att ”blindfönstret” på södra väggen hade spruckit i båda rutorna. Vi tog då beslutet att laga rutorna, måla det och sedan behålla det som ett normalt fönster. Ytterligare ett fönster på södra sidan hann bli målat innan hyresgäster och hösten kom. 

 

I början på juni så samlades ett gäng för att måla. Vi hyrde en skylift, lånade ihop stegar, och ägnade en lördag och söndag åt att rödmåla. Vädrets makter var inte på riktigt samma goda humör som vi, men vi lyckades ändå att också måla största delen av norra väggen. De som var med och målade var Lena och Jan Hedenmark, Anita Matsson, Gunnar Skalman, Arne Dahlberg, Assar Svärd, Kicki Boström, Magdalena L och Janne Eriksson. Karin Eriksson såg till att vi hade mat och fika och sponsrade på lördagen oss med grillad mat. Resterande målning av väggar och fönster planerar vi att genomföra under 2006.

 

Scengolvet har slipats och lackats.

Uppvaktningar

Ensi Eriksson avtackades under våren efter många års ideellt arbete i föreningen. Kicki Boström och Irene Hällström har uppvaktats för jämna födelsedagar.

Arbetade timmar

Ideella arbetstimmar totalt i föreningen är 1100 timmar. Vilka som utfört dessa timmar utöver styrelsen framgår under respektive aktivitet.

                                           

Övrigt

Vi har under året fått ett bidrag från Idenors Samfällighetsförening om 3000 kr, vilket vi är mycket tacksamma för.

Bokföringen har från och med mars lagts in på Sparbankens e-bokföring. Den stora fördelen med e-bokföringen är att alla in- och utbetalningar går direkt in i bokföringen, och inga belopp kan missas. Tack vare att programmet är webbaserat så kan både kassör och ordförande gå in i programmet och skriva ut rapporter och se saldon och aktuella betalningar från sin hemdator. Vid varje styrelsemöte har styrelsen fått ekonomiska rapporter.

 

 

Som en sommaraktivitet så planerades en kubbturnering med picknick i augusti. Några anmälningar kom inte in så det blåstes av.

 

Som en service till våra medlemmar har vi under sommaren hyrt ut utebord för 25 kr per bord om möjlighet funnits.

 

Utbildningar

Kicki Boström och Irene Hällström var på utbildning – Ekonomidagarna, som Riksförbundet anordnade. Då vi redan hade infört databokförning så fick Kicki frågan om att vara med och utbilda tillsammans med Anders Saxén, ekonomiansvarig på Riksförbundet! Det finns en liten artikel om detta i Bygdegården nr 4 2005.

Aktiviteter 2005

Egna aktiviteter i form av möten och evenemang har varit 65 st, därav bland annat
1 årsmöte, 14 styrelsemöten, 1 programrådsmöte samt 18 kommittémöten.

Programrådet har tillsatt kommittéer till Hällans olika aktiviteter.

Julgransplundring

Den 16 januari genomfördes en julgransplundring där det kom över förväntan med barn med föräldrar. Tomten kom naturligtvis med godispåsar och Bengt och Åke Nilsson spelade så att vi kunde dansa ut julen ordenligt. Vi bjöd på fika och det blev emellanåt riktigt trångt i Lilla salen. Kommittén bestod av Kicki Boström, Ulrika Stjärna, och Magdalena Lindström Eriksson

Barnträffar

Vi fick en förfrågan från några föräldrar i Idenorsområdet om att starta barnträffar på Hällan. Det startades som en studiecirkel och det blev mycket stor uppslutning där över 20 familjer deltog. Hudiksvalls Tidning skrev en artikel om det. Leksaker tog familjerna med sig själva.

 

Aktiviteten fortsatte under hösten i föreningens egen regi med Anita Matsson som ansvarig, vi fick då leksaker som de deltagande skänkte och lånade ut. Vi fick också en stor låda leksaker av Anki Matsson.  

Öppet hus

6 mars anordnades ett Öppet hus. 10 hantverkare hade utställning och försäljning i stora salen, med ett påskbetonat utbud. I lilla salen serverades potatis– och purjolökssoppa, ostkaka och kaffe med hembakt bröd. Eva Bodell och Lisbeth Tallbom sålde tombolalotter med vinster skänkta av hantverkarna. Kommittén bestod av Ulf Sjöström, Irene Hällström, Anita Matsson, Erik och Ensi Eriksson.

Loppis

Den 3 april genomfördes ett välbesökt loppis. Det var 10 försäljare som ställde ut och i lilla salen serverades kaffe och smörgås. Irene Hällström genomförde allt själv, Ensi och Erik Eriksson och Elvy Forsström var behjälplig med städningen efteråt.

Familjedag med vårloppis

5 maj anordnades för tredje året i rad en familjedag i kombination med loppis inomhus och plantförsäljning utomhus.

Aktiviteter och sevärdheter under dagen var bl a. två bilar från Räddningstjänsten, Olof Olsson visade hur man bygger en fastbandhage, XYZ maskiner visade fyrhjulingar. Annelie Marander från Kommunen informerade om vatten i egen brunn och provtagning och Lennart Almstedt berättade och visade kompostering. Traditionsenligt hade vi också hästridning som sköttes av Linette, Caroline och Isabelle, samt en pilkastningstävling.

 

Utomhus gick de grillade hamburgarna och korven åt i snabb takt och det varfull rusch på plantförsäljningen där Kolonilottsföreningen, Vallblomman, Carina Wilhelmsson, Ann Granhagen, Göran Persson och Mona Östlund sålde sina egna uppdrivna plantor. Glass och ballonger fick alla barn och till vårt tombolalotteri hade många företag sponsrat många fina priser.

Kommittén bestod av Kicki Boström, Frida Ceder, Lena Hedenmark och Magdalena Lindström Eriksson och. Medhjälpare var Gerd Berglin, Stefan Bäckvall, Karin Eriksson, Eva Eriksson, Bengt och Kerstin Wadin, Pål och Elisa Boström, Jan Eriksson

Planeringen inför familjedagen genomfördes som en studiecirkel via Studieförbundet Vuxenskolan.

 

Bygdegårdens Dag

Den 30 oktober anordnades traditionsenligt en välbesökt Bygdegårdens Dag. I stora salen var det 14 hantverkare och slöjdare som saluförde sina produkter, bl.a. tomtar, vävnader, linnekläder, stickat, träslöjd smycken. I lilla salen serverades det hemlagad köttsoppa med klimp, ostkaka med saftsås, eller kaffe med hembakt bröd. Kökspersonalen som bestod av Anita Matsson, Barbro Svärd och Eriks Eriksson, hade fullt upp. Det såldes även tombolalotter med fina skänkta priser som Lisbeth Tallbom ansvarade för. Ansvarig för lottförsäljningen var Irene Hällström och som medhjälpare var Ensi Eriksson.

 

Styrelsen framför sitt tack för visat förtroende.
Idenor 2006-02-05

 

 

Magdalena Lindström Eriksson                     Kicki Boström
Ordförande                                                 kassör

 

 

Assar Svärd                                                Irene Hällström
vice ordförande                                           sekreterare

 

                                           

Anita Matsson                                             Lena Hedenmark                                       
vice sekreterare                                           ledamot                                                                           

 

Janne Eriksson
ledamot