Information Hällans Bygdegård 2006

 

Bygdegården Hällan är en ideell förening, som har till uppgift att driva och förvalta bygdegården som en samlingslokal för att uthyras till föreningens medlemmar och allmänhet. Dessutom skall föreningen verka för bygdens kulturella utveckling, bla. genom egna kulturprogram. Du som medlem kan påverka utbudet och användandet av bygdegården.

 

Hyr Hällan för en fest eller annan tillställning

 

Endast 800 kr för hela lokalen, det går också att hyra endast Lilla eller Stora salen.

Bokning, Ensi Eriksson, 0650-12466

 

Styrelse 2006

Magdalena Lindström Eriksson, ordförande, 0650-24448, 070-2550485, janne.magdalena@telia.com

Irene Hällström, sekreterare, 0650-561071

Kicki Boström, kassör, 0650-93137, 070-2573604              

Assar Svärd, vice ordförande

Lena Hedenmark, vice sekreterare

Anita Matsson, ledamot

Janne Eriksson, ledamot

Arne Dahlberg, suppleant

Ulrika Stjärna, suppleant

Christer Jonsson, suppleant

 

Så här blir du medlem i Hällans bygdegårdsförening

 

Betala via bankgironummer 5608-5335 och ange BG Hällan samt era namn och adress och gärna födelseår på barnen. Eller kontakta någon av ovanstående personer.

 

Medlemsavgift/person                    50:-/år

Familjemedlemskap                        100:-/år

 

Tex:

Namn 1                        Född år:

Namn 2                        Född år:   

 

 

 

Läs mer på vår hemsida: www.bygdegardarna.se – bygdegårdar – x-län - Hällan