Medlemsinfo  
     
 

Om Hällan

Bygdegården Hällan är en ideell förening, som har till uppgift att driva och förvalta bygdegården som en samlingslokal för att uthyras till föreningens medlemmar och allmänhet. Dessutom skall föreningen verka för bygdens kulturella utveckling, bla. genom egna kulturprogram. Du som medlem kan påverka utbudet och användandet av bygdegården.

 

Medlemsavgifter:

Avgiften för enskild medlem är 50 kronor per år.
Familjen betalar 100 kronor i familjemedlemsavgift per år 
Föreningar 50 kronor per år.

 

Så här enkelt blir du medlem i Hällans Bygdegårdsförening!

Betala in avgiften på BG 5608-5335.
Ange BG Hällan, samt namn och adress under meddelande på inbetalningskortet eller via internet.