Styrelsen för Bygdegårdsföreningen Hällan
 
Ordförande
  Magdalena Lindström Eriksson janne.magdalena@gmail.com
 
  Vice ordförande  
  Peter Löjdström
     
  Sekreterare  
  Daniel Eriksson  
     
  Vice Sekreterare  
  Lena Hedenmark  
     
  Kassör  
  Tommy Forsström

     
  Ledamöter  
  Gunnar Skalman  
  Gunilla Nygren  
     
  Suppleant  
  Assar Svärd  
     
     
  Vaktmästare/bokningstelefon 076-815 16 07